Kolejowa Warszawa – to odcinek poświęcony węzłowi kolejowemu na terenie Warszawy. Łącząc elementy fabuły oraz formy dokumentalnej staraliśmy się pokazać Państwu jak powstała i jak rozwijała się sieć kolejowa w obrębie stolicy.
Podczas przygotowań do samej produkcji spędziliśmy bardzo wiele czasu na analizie przebiegu wielu kolejowych szlaków a także przestudiowaliśmy wiele opracowań związanych z historia warszawskiej kolei, które niejednokrotnie okazywały się ze sobą sprzeczne lub podawały wątpliwe informacje. Dzięki tym badaniom udało nam się wysunąć ciekawe wnioski, które zostały w filmie przedstawione.
W filmie dowiecie się Państwo między innymi, która kolej na terenie ówczesnego Królestwa Polskiego powstała jako pierwsza i jak do tego doszło lub czy istniało kiedykolwiek połączenie między dzisiejszymi dworcami Warszawa Wschodnia oraz Wileńska. Na tym oczywiście nie koniec.
Film nie mógł by powstać gdyby nie współpraca z Muzeum Kolejnictwa, na obszarze którego zrealizowaliśmy znaczna część zdjęć a także współpraca z Kolejami Mazowieckimi.

Zapraszamy do oglądania!